بازرسی حفاظت فنی وایمنی پست برق

این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: 

بازرسی فنی و ایمنی پست برق( تست سیستم زمین پست برق )

 

گرچه بحث حفاظت فنی و ایمنی شامل موارد زیادی از جمله عملکرد مناسب بریکر ها ، رله ها ، تجهیزات داخل تابلو های برق پست و...می شود، اما در این میان سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه واضافه ولتاژ پستها از اهمیت  ویژه ای برخوردار است .

هدف از زمین کردن دستگاهها و سیستم ها آن است که اولا مقاومت الکترود سیستم زمین باندازه ای کم باشد که عملکرد رله ها را ممکن سازد. ثانیا ولتاژهایی تحت عنوان گامی و تماسی در حد قابل اطمینانی قرار گیرند.به منظور فراهم آوردن شرایط بالا بدنه تجهیزات را زمین کرده و در پستها از سیستم هایی بنام شبکه زمین استفاده می کنند.

 

ولتاژ الکتریکی تماسی و گامی

1-ولتاژالکتریکی تماسی

عبارت است از ولتاژ بین یک سازه فلزی زمین شده و یک نقطه از سطح زمین که در یک سطح قابل لمس توسط انسان پخش می شود. به عبارت دیگر پتانسیل تماس یا لمسی عبارت است از مقدار ولتاژ بین یک شی برقدار و پای فردی که از طریق زمین به آن متصل شده است . این شرایط در حالتی رخ میدهد که فردی یک هادی برقدار یا قسمتی از یک تجهیز برقدار را لمس و هم زمان نقطه ای دیگر از این تجهیزات را لمس نماید به طوری که یک اختلاف پتانسیل بین این دو نقطه ایجاد شود. اندازه این پتانسیل با اختلاف ولتاژ بین شی برقدار و پای فردی که در تماس نقطه برقدار می باشد برابر خواهد بود. پای این فرد به عنوان مبنای اندازه گیری یا نقطه (0) پتانسیل مورد نظر قرار گرفته است . لازم به ذکر است که پتانسیل لمسی می تواند در صورتی که نقطه مورد تماس حتی در یک فاصله ی دور از محل تماس زمین شده باشد هم نزدیک به ولتاژ کامل در سراسر شی یا مسیر مورد نظر ظاهر گردد. به عنوان مثال جرثقیلی که به نقطه نول یک سیستم زمین شده و هم زمان به یک فاز سیستم وصل شود یا یک ماشین آتش نشانی متصل به زمین از طریق نردبان متصل به خود به شبکه برقدار وصل می شود می توان تمام افرادی که با بدنه یا بارهای هادی برق متصل به آنها در تماس اند را در معرض ولتاژ کامل قرار دهد. به همین دلیل تجهیزات حفاظت فردی مانند دستکش های عایق لاستیکی و کفش ایمنی با کف عایق برق باید در فرآیند های کار در نزدیکی شبکه های برق مورد استفاده قرار گیرند تا به محافظت از افرادی که در اطراف تجهیزات و هادی زمین کار می کنند در برابر پتانسیل های لمسی خطرناک کمک کنند. سطح عایقی این تجهیزات باید با بالاترین سطح ولتاژی که در اثر این پتانسیل حادث می شود متناسب باشد. بر مبنای بررسی های استانداردNFPA شوک الکتریکی جدی و حتی مرگ بار در اثر این دو نوع پتانسیل می تواند در حد 30 ولت و بالاتر رخ بدهد. از آنجا که معمولا کارهای برقی در محیط های با مقاومت بالای خاک اجرا می شوند خطر شوک شدید می تواند حتی با یک جریان عیب کوچک هم ایجاد گردد. به عنوان مثال با وجود مقاومت 500 اهم یا بالاتر در محل کار فقط به 1 آمپر جریان برای ایجاد یک پتانسیل 500 ولتی مقدار آن بسیار بالاتر از ولتاژ ایمن 50 ولت است نیاز است.

برای کاهش ولتاژ تماسی و خنثی کردن آن روش های مختلفی به کار می رود .

الف)زیاد کردن مقاومت زیر پای شخص به وسیله مواد عایق (ایزوله کردن)

 

 

ب)هم پتانسیل کردن زیر پای شخص با بدنه دستگاه ها