مشاوره ی حفاظت فنی

 

خدمات قابل ارائه ی شرکت رعد ویژن ویرا  در زمینه ی مشاوره ی حفاظت فنی  سیستمها به شرح ذیل است :
•     مشاوره  سیستم اتصال به زمین (ارتینگ )
•    مشاوره  سیستم حفاظت در برابر صاعقه
•   مشاوره  سیستم اعلام و اطفاء حریق 
•     مشاوره   سیستم تهویه صنعتی
•    مشاوره و نظارت بر ایمن سازی انواع جرثقیل، لیفتراک، بالابر و آسانسور صنعتی
•    مشاوره و نظارت بر ایمن سازی انواع پرس های هیدرولیک و ضربه ای
•    مشاوره و نظارت بر ایمن سازی انواع دیگ بخار و مخازن تحت فشار
•    معاینه فنی انواع موتورخانه صنعتی، تجاری، اداری و مسکونی