مجوزها

این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: 

 

مجوزهای حقیقی و حقوقی شرکت ومسولان فنی

-مجوز  تست و بازرسی فنی دوره ای  و صدور گواهی نامه ی ایمنی انواع جرثقیل ، بالابر،آسانسورو لیفتراک از وزارت کار و شورای عالی حفاظت فنی

-مجوز تست و بازرسی فنی دوره ای و صدور گواهی نامه ی صحت عملکرد سیستمهای اعلام و اطفاء حریق  از وزارت کار و شورای عالی حفاظت فنی

- مجوز  تست و بازرسی فنی دوره ای و صدور گواهی نامه ی ایمنی انواع  مخازن تحت فشار  از وزارت کار و شورای عالی حفاظت فنی کشور

- مجوز  تست و بازرسی فنی دوره ای  و صدور گواهی نامه ی ایمنی برق  از وزارت کار و شورای عالی حفاظت فنی کشور

- مجوز طراحی  تست و بازرسی فنی تهویه ی صنعتی  از وزارت کار و شورای عالی حفاظت فنی کشور

- مجوز تست وبازرسی عوامل زیان آور شیمیایی از وزارت کار و شورای عالی حفاظت فنی کشور

- مجوز تست وبازرسی عوامل زیان آور فیزیکی از وزارت کار و شورای عالی حفاظت فنی کشور