بازرسی فنی همبندی

این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: 

لزوم اجرای هم بندی و نکات بازرسی فنی


 

بر اساس مبحث 13 مقررات ملی  ساختمان همچنین آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار  ،علاوه بر سیستم اتصال زمین ،اجرای هم بندی اصلی در تمامی ساختمانها وکارگاه ها  یک الزام است،همچنین این الزام برای اجرای  همبندی اضافی در محیط های مرطوب از جمله آشپزخانه ،حمام و...و کلیه مکان هایی که از عملکرد وسایل حفاظتی آنها در زمان مجاز ،اطمینان کافی وجود ندارد وجود دارد.

ازجمله مزایای اجرای هم بندی  به شرح زیر است :

-مطمئن ترین روش جلوگیری از برق گرفتگی ناشی از تماس غیرمستقیم

(به کمک هم ولتاژکردن نقاط در دسترس)

-کاهش خطر آتش سوزی های ناشی از برق

-حفاظت از آسیب دیدن تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون

-کاهش مقاومت سیستم زمین ساختمان و افزایش سرعت عملکرد وسایل حفاظتی

-کاهش اثرات الکتریسیته ساکن (ESD)و کمک به بهبود مغناطیسی (EMC) که موجب کاهش تداخل امواج الکترو مغناطیس (EMI) می شود.

-رفع نگرانی های ناشی از عدم اطمینان به عملکرد وسایل حفاظتی به کمک هم بندی اضافی

-ایمن سازی به وسیله هم بندی اضافی در ساختمان هایی که مقاومت کل سیستم زمین بیش از حد مجاز بوده و امکان کاهش آن نیست

اما سوال اینجاست که چه نقاطی ویا چه تجهیزاتی باید با استفاده از هادی همبندی اصلی به سیستم ارتینگ مجموعه متصل شود ؟

در پاسخ این سوال می توان گفت :باید هادی حفاظتی ،هادی خنثی ،لوله های اصلی گاز،لوله های اصلی فلزی آب،کانالهای فلزی سایر تاسیسات،تمامی قسمت های اصلی فلزی ساختمان ها مانند اسکلت فلزی و آرماتورهای بتن مسلح الکترود اصلی و فرعی اتصال زمین توسط هادی  بر روی شینه اصلی اتصال زمین ساختمان به یکدیگر وصل شوند.

 یکی از نکات  بسیار مهمی که در بحث بازرسی های حفاظت فنی کارگاه ها  ازجمله سیستم ارتینگ حائز اهمیت است تست سیستم همبندی  می باشد در این بخش به بعضی از این نکات اشاره می کنیم :

- سطح مقطع هادی همبندی  باید با مبحث 13 مقررات ملی ساختمان و   آیین نامه های حفاظت فنی  وزارت کار مطابقت داشته باشد.

-اتصالات هادی های همبندی با تحت بازرسی های دوره ای قرار گیرند و مقاومت آنها نباید از حد مجاز بیشتر شود

-رنگ هادی حفاظتی طبق استاندارد iec سبز و زرد می باشد که باید این رنگ بندی در کل کارگاه رعایت شده باشد .

 


شما اولین نفری باشید که نظر می دهد

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: