بازرسی فنی-ایمنی تابلو برق

این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: 

تست وبازرسی فنی -ایمنی تابلوهای برق

 

تست و بازرسی فنی-ایمنی برق  از  سه جنبه ی 1-حفاظت سیستم (دستگاه ها و تجهیزات ) و حفاظت انسان در مقابل برق گرفتگی وجلو گیری از حریق و آتش سوزی  از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

تست کلید های مینیاتوری و تست و بازرسی اتصالات نول و اتصالات هادی حفاظتی و شینه های نول و ارت  همچنین بررسی سطح مقطع سیمها از جمله موارد مهمی است که در  بازرسی های فنی و ایمنی

تابلوهای برق  باید مورد توجه قرار گیرد . این تست و بازرسی ها در صنایع و گارگاه ها توسط مشاوران حفاظت فنی وزارت کار  رشته ی ایمنی برق که از شورای عالی حفاظت فنی پراونه اخذ نمده اند انجام می شود.

تابلو ها باید با مقررات زیر مطابقت داشته باشند :

الف)هر تابلو باید به یک کلید اصلی جدا کننده قابل قطع و وصل زیر بار و یا کلید خودکاری که به عنوان کلید مجزا کننده هم عمل می نماید مجهز باشد. جریان نامی این کلید باید متناسب با شرایط مورد نیاز مصارف و حداقل برابر جریان مصرفی کل تابلو باشد و جریان نامی ایستادگی کلید در برابر اتصال کوتاه نباید کمتر از جریان اتصال کوتاه احتمالی در محل نصب آن باشد.

ب)هر تابلو باید به وسیله ی حفاظتی (کلید خودکار،فیوز )مخصوص خود مجهز شود جریان نامی وسیله ی حفاظتی متناسب با شرایط مورد نیاز مصارف تغذیه شونده توسط آن تابلو و همچنین حداقل جریان نامی و یا جریان مصرفی کل تابلو انتخاب می شود.چنانچه تابلو با مدار مختص به آن از طریق تابلوی بالا دست تغذیه شود وسیله ی حفاظتی آن مدار می تواند وسیله ی حفاظتی تابلو نیز به شمار آید ونیازی به پیش بینی وسیله حفاظتی مجزا در تابلو نخواهد بود.

 

 


شما اولین نفری باشید که نظر می دهد

ارسال نظر جدید

کد امنیتی