بازرسی فنی همبندی

این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید: 

لزوم اجرای هم بندی و نکات بازرسی فنی


همبندی عبارت است از متصل کردن بدنه های فلزی تجهیزات ، هادی های حفاظتی اصلی ، خنثی و بیگانه، همچنین لوله های فلزی و ...به همدیگر با هدف هم پتاسیل سازی الکتریکی .

بر اساس آیین نامه های حفاظت فنی (مصوب شورای عالی حفاظت فنی ) و مبحث 13 مقررات ملی ساختمان ،علاوه بر سیستم اتصال زمین ،اجرای هم بندی اصلی در تمامی ساختمانها وکارگاه ها  یک الزام است،همچنین اجرای  همبندی اضافی در محیط های مرطوب از جمله آشپزخانه ،حمام و...و کلیه مکان هایی که از عملکرد وسایل حفاظتی آنها در زمان مجاز ،اطمینان کافی وجود ندارد، الزامیست.

ازجمله مزایای اجرای هم بندی  به شرح زیر است :

-مطمئن ترین روش جلوگیری از برق گرفتگی ناشی از تماس غیرمستقیم

(به کمک هم ولتاژکردن نقاط در دسترس)

-کاهش خطر آتش سوزی های ناشی از برق

-حفاظت از آسیب دیدن تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون

-کاهش مقاومت سیستم زمین ساختمان و افزایش سرعت عملکرد وسایل حفاظتی

-کاهش اثرات الکتریسیته ساکن (ESD)و کمک به بهبود مغناطیسی (EMC) که موجب کاهش تداخل امواج الکترو مغناطیس (EMI) می شود.

-رفع نگرانی های ناشی از عدم اطمینان به عملکرد وسایل حفاظتی به کمک هم بندی اضافی

-ایمن سازی به وسیله هم بندی اضافی در ساختمان هایی که مقاومت کل سیستم زمین بیش از حد مجاز بوده و امکان کاهش آن نیست

اما سوال اینجاست که چه نقاطی ویا چه تجهیزاتی باید با استفاده از هادی همبندی اصلی به سیستم ارتینگ مجموعه متصل شود ؟

در پاسخ این سوال می توان گفت :باید هادی حفاظتی ،هادی خنثی ،لوله های اصلی گاز،لوله های اصلی فلزی آب،کانالهای فلزی سایر تاسیسات،تمامی قسمت های اصلی فلزی ساختمان ها مانند اسکلت فلزی و آرماتورهای بتن مسلح الکترود اصلی و فرعی اتصال زمین توسط هادی  بر روی شینه اصلی اتصال زمین ساختمان به یکدیگر وصل شوند.

 یکی از نکات  بسیار مهمی که در بحث بازرسی های حفاظت فنی کارگاه ها  ازجمله سیستم ارتینگ حائز اهمیت است تست سیستم همبندی  می باشد در این بخش به بعضی از این نکات اشاره می کنیم :

- سطح مقطع هادی همبندی  باید با مبحث 13 مقررات ملی ساختمان و   آیین نامه های حفاظت فنی  وزارت کار مطابقت داشته باشد.

-اتصالات هادی های همبندی باید تحت بازرسی های دوره ای قرار گیرند و مقاومت  آنها هنگام تست پیوستگی نباید از حد مجاز بیشتر شود

-رنگ هادی حفاظتی طبق استاندارد iec سبز و زرد می باشد که باید این رنگ بندی در کل کارگاه رعایت شده باشد .

 

جهت تست وبازرسی سیستم همبندی و ارتینگ همچنین مشاوره و صدور تاییدیه ایمنی وزارت کار  با ما تماس بگیرید.

                02166378805               

           09192642239   

 


شما اولین نفری باشید که نظر می دهد

ارسال نظر جدید

کد امنیتی

امتیاز دهید: